Category Archives: Lâp trình

Cách cài đặt, update và sửa lỗi Openssl cho Censtos 6x7x | HOW TO UPDATE OPENSSL 1.1.0 IN CENTOS 6.9/7.0

cai dat setup openssl centos

Kiểm tra phiên bản openssl <Check openssl version> openssl version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 hoặc lệnh này: yum info openssl Name      : openssl Arch        : x86_64 Epoch     : 1 Version  : 1.0.1e Release  : 60.el7_3.1 Kiểm tra vị trí openssl trước khi bạn tiến hành nâng cấp <Check…

Tư vấn học lập trình Game – Cần học những gì, Tay ngang có học được không?

cac-chung-dau-dau-khi-lap-trinh-game

Tư vấn học lập trình Game – Cần học những gì, Tay ngang có học được không? hay học lập trình game cần học như thế nào Với nhiều câu hỏi xoay quanh học lập trình game cho các bạn mới thì dưới đây bạn Thuyết  BKHN sẽ cho bạn 1 hình dung cơ bản…